Isännöinti

 • Hallinto, talous, tekniikka
 • Asiantuntijapalvelut

Kiinteistöhuolto

 • Kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävät
 • Ulkoalueidenhoito
 • Konetyöt
 • Vikapäivystys 24h
 • Puiden kaadot ja hoitoleikkuut

Muuttopalvelut

 • Koti-, tai yritysmuutto
 • Muuttolaatikoiden vuokraus
 • Kuljetukset

Laitevuokraus

 • Työkalut
 • Koneet pihan- ja puutarhanhoitoon